10. APRÍL

Človek vo svojej podstate nie je škaredý. Ale je ťažké, aby vyzeral krásne, pretože stratil kontakt so svojou dušou, dieťaťom Všetkej Krásy.

Ak dokážeš vidieť v iných božské vlastnosti – ak dokážeš vidieť v každom človeku božské dieťa, krásny kvet alebo horiacu sviečku, ktorá symbolizuje stúpanie plameňa ašpirácie – budeš plný radosti. Ak uvidíš, že v sa nich niekto modlí a medituje, že je v nich žiarivé, božské dieťa, budeš plný radosti. Ak uvidíš božské v človeku, potom tvoja sila, inšpirácia a ašpirácia vzrastú. V okamžiku, keď si myslíš, že v niekom vidíš nebožskú vlastnosť, mal by si pocítiť, že celá tvoja ruka je od atramentu. Si zašpinený. Môžeš sa umyť dobrou myšlienkou. Ale ak sa znovu dotkneš atramentu, aj keď si sa už raz umyl, tvoja ruka bude opäť špinavá a čierna.

Každá dušeplná myšlienka
nie  len očisťuje život,
ale aj šíri Boha.