1. APRÍL

Život potrebuje a chce víťazstvo, ale víťazstvo, ktoré dosiahneme vo svete hluku, nepotrvá dlho. Víťazstvo, ktoré dosiahneme vo svete ticha, je večné.

Ticho je prípravou, našou prípravou na Božiu skúšku. Božiu Hodinu spoznáme len vtedy, keď zostávame v tichu, keď sa ponoríme hlboko dovnútra. Neašpirujúci človek Božiu hodinu nepozná a nemôže poznať. Ak v jeho živote svitne Božia Hodina, nevšimne si ju. Ale hľadajúci, ktorý každý deň pol hodiny alebo hodinu precvičuje ticho, vie, kedy sa Božia Hodina chystá udrieť. Boh mu povie nielen to, kedy táto Hodina udrie, ale tiež ako súkromný učiteľ mu pomôže prejsť jeho vnútornou skúškou.

Dávam zrodenie hluku hromu,
keď vyzývam pýchu
noci nevedomosti.
Dávam zrodenie hlasu ticha,
keď spím v srdci
svetla svojej ašpirácie.