18. APRÍL

Ak robíš správnu vec, nakoniec budeš inšpirovať iných, aby robili správne veci.

Vieme, že je pre nás skutočne ťažké urobiť čo i len malý pokrok vo svojom duchovnom živote, vo svojom vnútornom a vonkajšom živote. Takže by sme mali mať nekonečnú trpezlivosť, aby sme uvideli malú premenu v ľudskej povahe, čiže v ľudstve ako celku. Nesmieme strácať trpezlivosť. To, že sa naši susedia a priatelia nevenujú duchovnému životu, neznamená, že by sme sa mali vzdať. Mali by sme vedieť, že bol čas, či už v tejto inkarnácii alebo v minulých inkarnáciách, keď sme možno boli takí istí, alebo dokonca aj horší. Musíme sa snažiť pomáhať ľuďom s myšlienkou, že raz sme aj my boli neašpirujúci, neduchovní, ale potom sme sa pomocou Božej Milosti stali duchovnými. Možno si nie sme vedomí, kto nám v skutočnosti pomohol. Bol tu však niekto, kto nám pomohol na našej duchovnej ceste, v našom vnútornom prebudení. Takže aj my sa budeme snažiť inšpirovať ľudí. Ak od nás získa inšpiráciu jeden človek, je to dosť.

Ako inšpirovať iných,
keď ťa opustí inšpirácia?
Hovor o jasných slnečných dňoch,
ktoré si v sebe videl nespočetne veľa krát.
Možno iní nikdy nemali
ani jeden slnečný deň.