19. APRÍL

Ako môžem byť lepšou ľudskou bytosťou, ak nemyslím na Zdroj?

Kto ťa robím dobrým? Kto ťa robí lepším? Kto ťa robí najlepším? Niekto, kto je nekonečne lepší ako ty, a to je Boh. Keď zvnútra vyvstane potreba, môžeš byť dobrou ľudskou bytosťou, môžeš pomáhať iným ľuďom. Kto ti teraz dodáva inšpiráciu a ašpiráciu, aby si pomáhal ľudstvu? Boh. Vo chvíli, keď sa chceš stať lepšou ľudskou bytosťou, mal by si ponúknuť svoje dobré vlastnosti: svoju úprimnosť, pokoru, svoju lásku k ľudstvu. Tieto dobré vlastnosti pochádzajú len od jednej bytosti, a tou je Boh. Ak chceš dávať, najprv musíš prijať od niekoho, kto to už má v nekonečnej miere. Ak nepríjmaš, ako by si mohol dávať? Ako by to bolo možné?

Sebakritika nie je spôsob,
ktorý vedie k zdokonaľovaniu seba samého;
rovnako ani vychvaľovanie seba samého.
Len cez vedomé uvedomenie si seba samého
dosahuje hľadajúci svoj cieľ.