2. APRÍL

Nepreveruj a nespochybňuj smútok sveta. Preveruj úprimnosť skúmania seba samého.

Dokonalosť sveta je niečo veľmi komplikované. Dokonalosť znamená spokojnosť. Pre hľadajúceho závisí spokojnosť na jeho vlastnom vnútornom pokroku. Jeho vnútorný pokrok závisí na tom, koľko mieru prijal a koľko nebožských vecí bol schopný odvrhnúť zo svojho vonkajšieho života. Nech sa pozrie, koľko vecí potrebuje pre život na Zemi. Ak je úprimným, oddaným a odovzdaným hľadajúcim, potom jeho zoznam bude mať len jednu položku: Božie uspokojenie.

Kto žije jednoduchý, Boha milujúci život,
je vybraný Samotným Bohom,
aby za Neho bojoval
proti nenásytnej noci nevedomosti.