24. APRÍL

Pre pravého hľadajúceho pravdy sú vonkajší a vnútorný život jedným, a tento život má len jedno posolstvo: Boh je na prvom mieste, duchovnosť je na prvom mieste.

Ak bude fyzické telo počúvať dušu a nie pochybovačnú, pochybujúcu, chytrácku, zložitú, ničivú, neašpirujúcu myseľ, potom sa bude v každom okamihu zosilňovať spojenie medzi vnútorným a vonkajším svetom, a navzájom sa budú dopĺňať. To znamená, že vnútorný svet bude potrebovať vonkajší svet ako svoj koč a vonkajší svet bude potrebovať vnútorný svet ako svojho pohoniča. Ak je koč bez kočiša, je zbytočný, pretože bez kočiša sa koč nepohne. A podobne, ak je kočiš bez koča, je tiež zbytočný. Takže potrebujeme kočiša aj koč. Sú rovnako dôležití. Podobne vonkajší aj vnútorný život sú rovnako dôležité.

Vonkajší život je telo.
Vnútorný život je srdce.
Čo môže robiť jeden bez druhého?
Kamkoľvek ide jeden z nich,
druhý ho musí nasledovať.