23. APRÍL

Ľudia majú veľa snov, ale ja mám len tri: dokonalý mier medzi dušou a telom, úplná premena mojej povahy a úplné uspokojenie v celom Božom stvorení.

Medzi vnútornými a vonkajšími svetmi nepochybne existuje spojenie. Mali by sme toto spojenie vedome cítiť a nakoniec by sme sa ho mali dotknúť a posilniť ho odhodlaním svojej duše a oddanou službou a ochotou svojho tela. Teraz telo počúva myseľ. Keď myseľ povie: „Choď tadiaľto“, telo ide. V ďalšom okamihu myseľ povie: „Nie, nie nie! To je zlý smer. Choď iným smerom“, a telo to urobí. Takto je telo spútané obmedzeniami. Ale ďaleko za ríšou mysle je duša. Duša je zaplavená svetlom. Ak sa vedome snažíme mať slobodný prístup k vnútornej bytosti, k duši, potom svetlo duše prirodzene príde do popredia a pomôže nám v každom okamihu reagovať na pochmúrnu temnotu v nás a okolo nás. Napokon uvidíme, že sme buď premenili temnotu na svetlo alebo sme temnotu zanechali milióny a milióny míľ za sebou a kúpeme sa v mori nekonečného svetla.

Želanie mojej duše: Moje telo sa stane dokonalým nástrojom Boha. Želanie môjho tela: Moja duša bude kapitánom môjho tela, ktorý ho vždy bude viesť a vždy mu bude odpúšťať.