22. APRÍL

Neskúšaj sa priblížiť k Bohu svojou uvažujúcou mysľou. Môže to len povzbudiť tvoje intelektuálne myšlienky, skutky a presvedčenie. Skús sa priblížiť k Bohu svojím plačúcim srdcom. Prebudí to tvoje dušeplné, duchovné vedomie.

Ak poznáme božské umenie koncentrácie, ak poznáme božské umenie meditácie, ak poznáme božské umenie kontemplácie, ľahko a vedome môžeme spojiť vnútorný svet s vonkajším svetom. A na svoje prekvapenie uvidíme, že vonkajší svet, ktorý je teraz plný zložitosti, disharmónie, a tak ďalej, sa stane harmonickým, jednoduchým, čestným a úprimným. Vnútorný život má schopnosť zjednodušiť zložitosti vonkajšieho života. Vnútorný svet a vonkajší svet musia ísť spoločne. Čo sa inak stane? Vnútorný život bude naveky čakať, aby ponúkol šíremu svetu Božiu Pravdu a vonkajší život zostane naveky neúrodnou púšťou.

Každá dušeplná modlitba
a každá meditácia plná srdca
určite môžu vytvoriť a určite vytvoria
obrovskú dôveru
v živote človeka, ktorý hľadá Boha.