21. APRÍL

Meditujem na Boha nie preto, že mi dá všetko, čo chcem. Meditujem na Boha, pretože mi dá len tie veci, ktoré potrebujem.

Skutočný duchovný hľadajúci cíti, že medzi vnútorným a vonkajším svetom existuje spojenie. A cíti aj niečo iné. Cíti, že len ak nasýti vnútorný svet, bude mať vonkajší svet svoj pravý zmysel. Telo je vonkajší svet. Každý deň kŕmime telo trikrát denne. Robíme to a budeme v tom pokračovať až do posledného dychu. Ale hlboko v nás je božské dieťa, ktoré sa volá duša. Jeme, aby sme udržali telo nažive, ale na to, aby sme pomohli duši naplniť jej božské poslanie na Zemi, nemáme čas. Kým duša, ktorá je vedomým predstaviteľom Boha v nás, nie je naplnená, nikdy nebudeme naplnení vo svojom vonkajšom živote.

Ak nedodržíš
svoje stretnutie s Bohom
skoro ráno,
potom počas celého dňa
budeš požehnaný
trpkým sklamaním.