26. APRÍL

Služba je rozpínanie samého seba. Úprimný hľadajúci slúži práve preto, lebo vie, že neexistuje a nemôže existovať nič iné ako služba. Keď slúži ašpirujúcemu ľudstvu, je to preto, lebo jeho vnútorná potreba mu prikazuje, aby slúžil.

Služba je veľmi často zle pochopená. Máme pocit, že ak budeme slúžiť, musíme slúžiť každému a všetkým bez rozdielu. Ale v duchovnom živote vieme, že služba by mala byť preukazovaná len tým, ktorí sú pripravení ju prijať. Ak to tak nie je, naša služba bude nesprávne pochopená. Ak niekto tvrdo spí a ty sa ho budeš snažiť zobudiť, pretože vidíš, že už vyšlo slnko, môže sa nahnevať, alebo bude rozladený. Môže povedať: „Akým právom rušíš môj vzácny spánok?“ Len vtedy, keď poskytneme službu niekomu, kto chce byť prebudený, alebo kto je pripravený sa prebudiť, niekomu, kto chce svetlo, alebo potrebuje svetlo, bude naša služba správne využitá.

Miluj Boha,
aby si potešil seba.
Slúž Bohu,
aby si potešil Jeho.