27. APRÍL

Tvoja dušeplná trpezlivosť je prvou priečkou na rebríku tvojho plodného mieru.

Svet je stále na milióny míľ vzdialený od svetového mieru. Ale to, že nevidíme celú skutočnosť naraz, nie je dôvod, aby sme sa dali odradiť. Pred úsvitom je tma. Ak sa pozeráme na temnotu, ktorá je všade okolo nás, a stotožníme sa s ňou, je pre nás takmer nemožné udržať si vieru, že raz bude svetlo. Ale na konci tunela je svetlo. Na konci temnoty je svetlo.

Pretože máš pokojnú a tichú myseľ,
tvoja nádej na dosiahnutie svetového mieru
nezostane nesplneným snom.