29. APRÍL

Skutok môžeme vykonať bez toho, aby sme sa opýtali Božej Múdrosti, ale ak poprosíme Božiu Múdrosť, aby nás viedla, a potom budeme konať, potom bude zodpovedný Boh.

Aby som začal svoju duchovnú cestu, potrebujem Boha – Odpustenie. Najprv sa musím zbaviť svojej nebožskej existencie. Musím odhodiť všetky nebožské myšlienky a nebožské skutky, ktoré mám v sebe, všetko, čo je vo mne neašpirujúce a neinšpirujúce. A na to potrebujem Božie Odpustenie. Nespočetne veľakrát som urobil chyby, veľké ako Himaláje. Ak by mi Boh neodpustil nebožské veci, ktoré som za celé roky urobil, ako by som mohol ísť po duchovnej ceste, po slnečnej ceste? Len ak mi Boh odpustí, môžem s celým srdcom vstúpiť do duchovného života. Takže, aby som mohol začať, potrebujem Božie Odpustenie.

Môj Milovaný Pane Najvyšší,
som púšťou svojej túžby.
Nemôžeš byť Riekou Svojho Odpustenia?