3. APRÍL

Dokonalosť je náš vnútorný a vonkajší pokrok a tento vnútorný a vonkajší pokrok nám dáva nekonečnú blaženosť.

Všetci sme hľadajúci. Takže pre nás nie je dokonalosť sveta nič iné ako spokojnosť Boha. Ale mali by sme vedieť, že k uspokojeniu Boha nepríde v celom ľudstve naraz. Nie, objaví sa v jednotlivcoch, v jednom po druhom. Dnes svitne v tebe, zajtra svitne v niekom inom a pozajtra svitne v ďalšom človeku. Každý začína svoju cestu v svojom vlastnom živote. Vie, koľko trpel strachom, pochybnosťami, starosťami a inými nebožskými vlastnosťami. Potom príde čas, keď uvidí, že týchto vlastností je už len veľmi málo a majú veľmi obmedzenú silu. Takže spozná, že urobil značný pokrok. Tento pokrok nie je nič iné ako dokonalosť v jeho živote.

Urob správne rozhodnutia. Dokonalosť bude tvoja.