30. APRÍL

Každý hľadajúci musí dať Najvyššiemu to, čo je v ňom najlepšie.

V každom okamihu som buď napádaný zlými myšlienkami alebo inšpirovaný dobrými myšlienkami. Keď ma napadne zlá myšlienka, budem sa snažiť odhodiť ju. Keď som inšpirovaný dobrou myšlienkou, budem sa snažiť ju rozvinúť a zväčšiť. Keď začnem meditovať skoro ráno, a príde jedna dobrá myšlienka, budem sa snažiť ju zväčšiť. Povedzme, že je to myšlienka na božskú lásku – nie ľudskú, emocionálnu lásku, alebo božskú, vesmírnu lásku – „Milujem Boha, Milujem celé Božie stvorenie“. Túto myšlienku môžem rozšíriť. Môžem myslieť na lásku ako na svoj ideál, ako svoj konečný Cieľ. Ak myslím takýmto spôsobom na božskú lásku, vesmírnu lásku, transcendentálnu lásku, potom sa stotožňujem so samotným Cieľom.

Požiadaj svoju myseľ, aby bola dieťaťom osvietenia a nie kupcom zmätku.