4. APRÍL

Mojím nedokonalým darom Bohu je včerajšok, včerajšia skúsenosť. Božím dokonalým darom mne je dnešok, dnešné uvedomenie.

Každý jednotlivec dosiahne dokonalosť v Bohom zvolenej Hodine. Nemusí to byť dnes alebo zajtra, ale Boh má Svoju vlastnú vybranú Hodinu pre každého. Táto vybraná Hodina úplne závisí na našom vnútornom pokroku. Ak plačeme nanajvýš úprimne, potom môžeme Božiu Hodinu urýchliť. Ak mala prísť zajtra, nadíde už dnes. Božia Hodina úplne závisí na našej ašpirácii a vnútornom plači. Ak je náš plač intenzívny, potom Boh urýchli náš pokrok, ktorý je našou neustálou dokonalosťou. Dokonalosť sveta musí svitnúť v Bohom vybranej Hodine.

Pokiaľ tvoje srdce cíti rosu nádeje, Boh sa pred tebou zjaví so svojou spásonosnou Milosťou.