6. APRÍL

Pochybnosť je najhoršia možná nečistota v ľudskej mysli.

Boh je našou najvyššou súčasťou, našou najviac osvietenou súčasťou. Keď ako jednotlivci vstúpime do svojho najvyššieho vedomia a spoznáme, že sme vo všetkom, patríme všetkému a sme pre všetko, vtedy o sebe nepochybujeme. V tej chvíli sme všetkým, takže kto môže o kom pochybovať? Stelesňujeme Boha a chceme Boha odhaliť a prejaviť, takže ani nesnívame o tom, že by sme podcenili svoje schopnosti. Spontánne stelesňujeme a odhaľujeme božské. Keď tá skutočná, najvyššia, najviac osvietená časť v nás príde do popredia, vtedy skutočne milujeme sami seba. Milujeme sa, pretože vieme, kto sme. Láska nie je nejaký vonkajší pohyb alebo čin. Láska je život, a život samotný je spontánnym nektárom a blaženosťou. Najvyšší v nás, ktorý je nekonečnou blaženosťou, nás miluje nekonečne viac, ako milujeme sami seba.

Môj Pane,
nauč ma len jednu vec:
Ako milovať svet
tak, ako Ty miluješ mňa.