7. APRÍL

Vnútorná poslušnosť je vedomé rozpoznanie svojho vyššieho života, vyššej skutočnosti, vyššej existencie.

Vnútorná poslušnosť je tou najvyššou cnosťou. Vnútorná poslušnosť je dosiahnutie nášho pravého poznania. Keď poslúchame vyššie princípy, vyššie zákony, milujeme. Keď milujeme, stávame sa. A keď sa stávame, uvedomujeme si, že sme večne Večným Teraz. Počúvame Vnútorného Pilota, ktorý riadi náš osud, ktorý nás formuje a vytvára Svojím vlastným spôsobom. Hľadajúci sa vždy snaží poslúchať svoj vnútorný hlas. Ale veľmi často nesprávny hlas vytvorí hľadajúcemu nepredstaviteľné problémy. Ako má hľadajúci rozlíšiť skutočné od neskutočného, správne od nesprávneho? Úprimný hľadajúci dokáže rozlíšiť nesprávny hlas, keď si všimne, či hlas od neho chce, aby získal uspokojenie z jeho posolstva určitým spôsobom, s určitými výsledkami. Ak mu hlas dá pocítiť, že uspokojenie príde len v prípade víťazstva a úspechu, potom vie, že je to nesprávny hlas. Ak sa na konci jeho skutku objaví porážka a hľadajúci je odsúdený na sklamanie, potom musí vedieť, že to bol nesprávny hlas. Správny hlas, božský hlas bude inšpirovať hľadajúceho len k správnym činom. Správny hlas sa nestará o výsledky ako také.

Každá božská myšlienka, ktorá k tebe prichádza, k tebe nepochybne príde ako svitanie.