14.FEBRUÁR

Dokonalosť je vedomé zničenie svojho egocentrického ja.

Ako je možné, že človek nepozná sám seba, teda niečo, čo by malo byť pre neho najľahším z jeho snaženia? Nepozná sám seba, pretože sa stotožňuje so svojím egom a nie so svojím skutočným ja. Čo ho núti stotožňovať sa s týmto domnelým ja? Je to nevedomosť. A čo mu vraví, že skutočné ja nie je a nikdy nemôže byť ego? Je to jeho hľadanie seba samého. Čo vidí v najvnútornejších zákutiach svojho srdca je jeho skutočné ja, jeho Boh. Napokon sa toto videnie musí premeniť na to, čím sa stane.

Čo nevidíš?
Niekto sa neustále
modlí a medituje
vo vnútri tvojho srdca.
Čo to necítiš?
Božský Tlkot Srdca
Milovaného Najvyššieho
neustále znie vo vnútri teba.