13.FEBRUÁR

Ak začneš s úsvitom ašpirácie svojho srdca, potom sa určite budeš tešiť zo dňa pokroku svojho oduševnelého života.

Neašpirujúca ľudská bytosť si myslí, že jej nevedomý život potešenia je jediným zdrojom jej spokojnosti. Ale pre úprimných hľadajúcich, pre skutočných milovníkov Boha, je zdrojom blaženosť. Krása je svetlo a svetlo je blaženosť. Touto blaženosťou je harmónia, mier a uspokojenie Absolútna. Tento božský poklad môžeme mať, len keď oceňujeme, obdivujeme a zbožňujeme vnútornú krásu. Keď vnútorná krása vyjde do popredia, svet temnoty sa okamžite premení na svet žiarivosti.

Ak sa dokážeš tešiť
z dušeplnej meditácie svojho srdca
a plodných činov svojho života,
potom vedz a cíť,
že Boh je úžasne naplnený
v tebe a cez teba.