12.FEBRUÁR

Život ega a materiálneho úspechu nakoniec zlyhá. Život, ktorý vedie k disciplíne samého seba, život, ktorý má vyšší zmysel, vnútorný zmysel, dokáže slúžiť ľudstvu najplodnejšie. Oddaná služba Bohu je skutočným životom.

Prijmime vnútorný život, duchovný život. Chyby na našej ceste sú nevyhnutné. Úspech bez úsilia je holou nemožnosťou. Bez práce niet pokroku. Musíme privítať skúsenosť, pretože bez skúsenosti sa nič nenaučíme. Skúsenosť môže byť povzbudzujúca alebo znechucujúca. Ale je to skúsenosť, ktorá nám ukazuje pravý význam našej existencie.

Môj Pane,
teraz, keď som zmierený
so svojimi porážkami a zlyhaniami
ako súčasťou Plánu Tvojej Kozmickej Vízie,
som nesmierne šťastný.