11.FEBRUÁR

Aby som sa preplavil nebezpečenstvami svojho života, pozývam svojho priateľa – mier, aby mi pomáhal v mojom člne.

Mier je založený na láske: láske k ľudstvu a láske k Bohu. Mier je tiež založený na nepripútanosti. Žiadna túžba po zisku, žiadny strach zo straty, hľa, mier je tvoj. Mier je tiež založený na zriekaní sa. Toto zriekanie sa nie je zriekanie sa svetského majetku, ale zriekanie sa obmedzenia a nevedomosti. Taký mier je skutočným mierom, ktorý nie je ovplyvnený hrmením sveta, vonkajšieho ani vnútorného.

Ak vždy dokážeš milovať
a prejavovať Boha
po celý čas Jeho vlastným spôsobom,
potom Boh Samotný ti venuje
svoje vlastné nepreniknuteľné
brnenie mieru a blaženosti.