10. FEBRUÁR

Človek, ktorý má sebaovládanie, sa usmieva a usmieva na prívaly divokého pokušenia.

Človek je vo svojho vonkajšom živote alebo vonkajších úspechoch veľmi obmedzený. Ale keď ten istý človek vstúpi do najvnútornejších zákutí svojho srdca, pocíti, že je tam niečo, čo sa neustále snaží rozpínať. Je to vedomie. Toto vedomie ho spája s Najvyšším Absolútnom. Vedomie nás vždy víta. Vo vedomí vzývame, prijímame a ponúkame bezhraničný mier, svetlo a blaženosť. Obyčajný človek neovláda svoje vedomie. Ale duchovný človek je schopný svoje vedomie ovládať. Snaží sa viesť lepší život, vyšší život, a takýmto spôsobom prináša nadol svetlo do temnoty súčasného sveta Sveta, ktorý je za naším svetom.

Duchovný rebrík má veľa priečok.
Teraz stojíš
na priečke úprimnosti.
Ale ak nevystúpiš
na priečku odhodlanosti,
ako vôbec niekedy vystúpiš nahor?