1.FEBRUÁR

Keď som nanajvýš pokorný, nepodceňujem ani nepreceňujem svoj život. Čo robím, je to, že posudzujem svoj život presne takým spôsobom, ako ho posudzuje môj Pán Najvyšší.

Pokora je najsladšia, najjemnejšia, najpríjemnejšia a súčasne najúrodnejšia oblasť v nás. Pozri sa na Matku Zem. Môže byť niekto alebo niečo také pokorné ako ona? Matka Zem nás nesie, prijíma od nás všetky údery a vedie nás. Je samá láska, samý súcit, a súčasne je taká mocná. Ale prvou vecou, ktorá nám pri pohľade na Matku Zem napadne, je pokora. Vidíme to, keď všade okolo seba obdivujeme prírodu a prírodné krásy. Aké sú pokorné! Čím pokornejší niekto je, tým väčšia je jeho sila.

Ak máš v úmysle bežať do Neba, najprv poraz svoju pyšnú myseľ svojím pokorným srdcom.