16.FEBRUÁR

Zväčšuj, stále zväčšuj svoj plač ašpirácie. Ak dovolíš svojej ašpirácii, aby sa zmenšila, bude to tvoja skutočná hanba.

Je to naša ašpirácia, náš stúpajúci vnútorný plač, ktorá nás vedie do Kráľovstva Nebeského. Kráľovstvo Nebeské je úroveň plná mieru a blaženosti. Cítime ho, keď spočívame hlboko vo svojom vnútri, a keď prekonáme svoje egocentrické individuálne vedomie. Čím vyššie ideme za hranice svojho obmedzeného vedomia, tým rýchlejšie vstúpime do svojho najhlbšieho nekonečného vedomia, a tým dôvernejšie uvidíme, pocítime a ovládneme Kráľovstvo Nebeské v sebe.

Viera je umenie vidieť
bez pozerania.
Ašpirácia je umenie stať sa
bez zaváhania.