17.FEBRUÁR

Buď univerzálny vo svojej láske. Uvidíš svet ako obraz svojej vlastnej bytosti.

Úplná a absolútna dokonalosť príde len vtedy, keď pocítime, že naša dokonalosť nie je žiadnou dokonalosťou, pokiaľ zvyšok ľudstva zostáva nedokonalý. Ak sa nazývame deťmi Boha, potom ostatní sú tiež deťmi Boha. Ak sa s nimi nepodelíme s tým málom, čo máme, potom aké máme právo nazývať ich svojimi bratmi? Môžu cestovať niekoľko míľ za nami alebo môžu tvrdo spať. Ale predtým, ako na Zemi svitne dokonalá dokonalosť, musia dosiahnuť Cieľ.

Ašpiruješ.
to znamená, že zdvíhaš
vedomie
tých, ktorí sú okolo teba.