18.FEBRUÁR

Dokonalosť znamená žijúcu, spontánnu a vedomú jednotu s Vnútorným Pilotom.

Prečo sme stále nedokonalí? Sme nedokonalí preto, lebo neplačeme po dokonalosti samých seba. Požadujeme, alebo aspoň očakávame nekonečne viac dokonalosti od iných, ako od seba. On a ona sú nedokonalí, a ja sa ich snažím zdokonaliť, vravíme. Ale nie je to absurdné, že ich kritizujem a snažím sa ich zdokonaliť, keď ja sám som nedokonalý? V tomto robíme chybu veľkú ako Himaláje. Ak sme dostatočne úprimní, uvedomíme si, že trávime príliš veľa času tým, že myslíme na druhých. Je dobré myslieť na druhých, ale nie ak používame svoju kritizujúcu, závistlivú a neosvietenú myseľ. Ak myslíme na iných so svetlom a jednotou svojej duše, potom automaticky bežíme k dokonalosti.

Kto je skutočne porazený?
Ten, kto sa teší
z hry nadradenosti a podradenosti.