19.FEBRUÁR

Pripútanosť človeka k človeku spútava. Oddanosť človeka k Bohu oslobodzuje.

Nikto nedokáže byť taký šťastný, ako človek, ktorý nie je k ničomu pripútaný. Máme dojem, že človek môže byť šťastný len vtedy, keď je k niečomu alebo niekomu pripútaný, ale to je veľký omyl. Keď sme k niečomu alebo niekomu pripútaní, v skutočnosti sa stávame obeťou tej osoby alebo veci. Takže ak chceme mať v tomto svete skutočnú radosť, mier a božské vlastnosti, potom musíme byť úplne nepripútaní. Táto nepripútanosť neznamená, že nebudeme pracovať pre svet. Nie, budeme pracovať pre svet a vo svete, ale nedovolíme, aby sme boli ničím polapení.

Môj Pane Najvyšší,
nenechaj ma už dlhšie hrať hru
pripútanosti.
Želám si hrať jedine hru
oddanosti –
k Tebe, k Tebe a k nikomu inému.