2.FEBRUÁR

Boh nie je ničím, čo sa dá získať zvonku. Boh je presne tým, čo môžeme odhaliť zvnútra.

Čo myslíme pod duchovným životom? Myslíme pod ním život inšpirácie, ašpirácie a vnútorného spojenia. Ak si schopný meditovať niekoľko minút, myseľ sa nestane obeťou pochybností, nečistých myšlienok a nezdravých predstáv. Ak skutočne a pravdivo prijmeš duchovný život, uvidíš, že v okamihu sa väčšina tvojich ťažkostí nielen zmenší, ale aj zmizne. Stane sa to preto, lebo v tvojom duchovnom živote je nesmierna sila, ktorú nemáš vo svojom vonkajšom živote. Keď táto nesmierna sila vyjde do popredia, vonkajší život sa automaticky podriadi vnútornému životu. A keď sa podriadi, neurobí tak z prinútenia, ale zo spontánneho vnútorného pocitu. Podriadi sa s radosťou, pretože cíti, že v podriadení sa získa plnú silu a úplnú blaženosť vnútorného života.

To, čo potrebuješ každý deň skoro ráno, je niekoľko tichých a seba dávajúcich chvíľ s Bohom.