20.FEBRUÁR

Aké sú zákony vesmíru? Miluj a slúž. Miluj ľudstvo. Slúž Božskosti.

Chcem ti povedať, že so svetom nie je nič v neporiadku, ale všetko je v neporiadku s tebou, so mnou a ostatným ľudskými bytosťami. Úbohý svet neurobil nič zlé. Sme to my, ktorí svet zneužívame. Boh stvoril tento svet a my ho využívame. Môžeme ho využiť svojím spôsobom alebo Božím spôsobom. Môžeme ho buď zničiť alebo môžeme na Zemi prejaviť Božskosť. Tento svet je poľom prejavenia, kde môžeme prejaviť svoje vnútorné božské vlastnosti. A súčasne, ak chceme namiesto prejavenia božských vlastností, ktoré sú hlboko v nás, svet zničiť, záleží to len na nás. Predstavme si svet ako nástroj. Ak zahráme zlý tón, kto je za to zodpovedný? Hráč, nie nástroj. Ak budeme svet využívať božským spôsobom, potom uvidíme, že so svetom nie je žiadny problém. Sme to my, kto má schopnosť používať svet božským spôsobom a naplniť Božskosť tu na Zemi.

Neobviňuj svet. Nájdi riešenie.