22.FEBRUÁR

Boh ťa zjednotí so Sebou, ak poznáš význam ticha.

Na svojom vnútornom živote musíš pracovať v tichu svojho vonkajšieho života. Nezáleží na tom, nakoľko božské, významné a závažné sú tvoje slová, rozprávanie sa musí podriadiť tichu. Keď sa s nikým nerozprávaš, to je vonkajšie ticho. Ale musíš cvičiť aj vnútorné ticho. Vo vnútornom tichu nesmie hovoriť ani myseľ. Aby si mal vnútorné ticho, musíš utíšiť myseľ. Myseľ sa musí stať tichou a pokojnou, morom pokoja. Bez tohto vnútorného ticha nedokážeš vo svojom vnútornom živote urobiť žiadny uspokojivý pokrok. Sú mnohí ľudia, ktorí zachovávajú vonkajšie ticho. Toto vonkajšie ticho je dobré, ale nedokáže ťa zaviesť veľmi ďaleko, kým si v sebe nevytvoríš vnútorné ticho.

Len čisté srdce
sa môže modliť
v tichom chráme duše.