24.FEBRUÁR

V našom duchovnom živote je len jeden nepriateľ, mocný nepriateľ, a to je pochybnosť.

Pochybujeme neustále. Buď pochybujeme sami o sebe, alebo pochybujeme o Bohu. V obidvoch prípadoch obmedzujeme sami seba. Ak pochybujeme o sebe, nikdy sa s Bohom nezjednotíme, a ak pochybujeme o Bohu, potom v našom živote zavládne len sklamanie a bieda. Ak máme bezvýhradnú vieru v Boha, potom ju doplníme vierou v seba. Ak máme vieru v seba, potom keď pôjdeme hlboko dovnútra, uvidíme, že nás božská láska objíma. Ak máme vieru v seba, dokážeme vyriešiť všetky svoje problémy. Táto viera nie je arogantnou pýchou sebectva, ale spontánnym svetlom múdrosti.

Tvoja pochybujúca myseľ Ťa už vyzvala. Je na tebe Či budeš jej výzvu ignorovať Alebo zničíš jej vulkanický útok.