25.FEBRUÁR

Chceš nasledovať Boha? Ak chceš nasledovať Boha, zabudni na ľudské v sebe a požiadať božské v sebe, aby ťa prijalo.

Snaž sa rásť s jedinou myšlienkou: „Boh ma chce a ja potrebujem Boha.“ Nemal by si mať žiadnu inú myšlienku. Potom uvidíš, že pomaly, isto a postupne do teba vstupujú božské myšlienky Boha a prestupujú celé tvoje vnútorné a vonkajšie bytie. Potom budeš mať pokoj vo svojom tele, vitáli a mysli.

Ak je tvoje hľadajúce srdce
zaplavené nádejou,
Boh určite k tebe príde
s Úsmevom Oslobodenia.