28.FEBRUÁR

Neustále, počas svojej meditácie a počas svojho vedomého života, sa snaž cítiť, že si vybraným dieťaťom Boha, pýchou Boha.

Boh nás potrebuje, aby sme Ho naplnili a prejavili. Môžeme povedať: „Boh ma potrebuje, preto som sa odovzdal. Musím naplniť Boha na Zemi, pretože si to Boh praje, nie pretože to chcem ja. Boh chce, aby som sa s Ním zjednotil, aby som Ho na Zemi naplnil. Čo viac potrebujem?“ To by malo byť jediným záujmom duchovného hľadajúceho. A v tom záujme je všetko zahrnuté. Všetky problémy sú vyriešené, všetky odpovede zodpovedané, keď cítime, že Boh nás chce a potrebuje pre Svoje prejavenie na Zemi.

Je skutočne niekým!
Naučil sa najvyššiemu tajomstvu
neúnavnej práce
pre božské prejavenie
bez toho, aby prijímal alebo požadoval
akékoľvek vonkajšie uznanie.