3.FEBRUÁR

Prekážky ťa robia dynamickým. Prekážky ťa nútia mať oči doširoka otvorené. Prekážky ťa učia významu trpezlivosti. Prekážky ťa obdarujú vierou v seba. Prekážky otvárajú tajné dvere, cez ktoré môžeš vidieť konečné budúce naplnenie Božej Vôle.

Nezaoberajme sa sklamaním a utrpením. Áno, sú tu, ale snažme sa zniesť nadol Božiu Milosť. Ak On Sám chce niesť naše sklamanie, buďme šťastní. Aj keď si Boh nevezme našu bolesť, aj tak môžeme nechať prúd Jeho Milosti a Súcitu zostúpiť do nás. Potom to okamžite osvieti všetko naše utrpenie, sklamanie a strádanie.

Dokážeš čeliť svetu každý deň,
ak sa skoro ráno
modlíš a rozprávaš s Bohom
o svojich životných problémoch.