6.FEBRUÁR

Najrýchlejší pokrok urobíš pomocou dvoch vecí: Božieho Súcitného Oka a svojej nadšenej mysle.

Ako rýchlo dokážeš zanechať svoju nevedomosť a ísť k svojmu vlastnému Cieľu? Súťaženie, ak už je nevyhnutné, by malo byť len na to, aby sme videli, ako ďaleko za sebou sme zanechali nevedomosť a nedokonalosť, a ako rýchlo bežíme k svojmu Cieľu. Predstavme si, že sú dve strany: jedna strana predstavuje dokonalosť a druhá nedokonalosť. Ako rýchlo bežíme od nedokonalosti a nevedomosti k pozitívnej strane dokonalosti, pravdy, svetla a blaženosti? To, a nie rivalita s inými, by malo byť naším súťažením.

Tvoj cieľ nie je tu,
je ďaleko za.
Neoddychuj,
ani nestrácaj svoje nadšenie.
Boh chce, aby si každý deň
bežal ultramaratón,
a tým odhalil úžasnú kapacitu
bežca - hľadajúceho Boha.