5.FEBRUÁR

Úplná premena ľudskej prirodzenosti musí nevyhnutne postupovať rýchlosťou korytnačky.

Svet je plný súťaženia. V obyčajnom živote ustavične súťažíme. Ja súťažím s tebou, ty súťažíš so mnou. Po celý čas súťažíme. Ale toto súťaženie sa nesmie diať v duchovnom živote. Vo vnútornom živote neexistuje žiadne súťaženie. Si len ty a Boh. Ak by tam malo byť nejaké súťaženie, nech je medzi tebou a tvojou nevedomosťou.

Zakaždým, keď zakopneš,
vstaň!
Potom sa usmej a kráčaj
pomaly, vytrvalo a neomylne
po ceste ašpirácie.