8. FEBRUÁR

Oslobodenie znamená slobodu od strachu, slobodu od pochybností, slobodu od nevedomosti a slobodu od smrti.

Len čo prídeš na tento svet, stávaš sa obeťou nevedomosti, strachu, obmedzenia a pochybností. Ale duchovným cvičením a praktizovaním vnútorného života vstupujeme do vedomia Božskosti. V ňom začíname rásť, a príde deň, keď sa staneme stálymi obyvateľmi duchovného vedomia vnútorného života. Teraz sme spútaní nevedomosťou, hovieme si v potešeniach nevedomosti, ale svitne deň, keď sa od nevedomosti úplne oslobodíme. V okamihu, keď budeme od nevedomosti oslobodení, budeme oslobodení navždy.

Boh pre teba stvoril ašpiráciu.
Nemohol by si pre seba
vytvoriť odhodlanie,
aby tvoja ašpirácia, ktorú ti dal Boh a tvoje vlastné
odhodlanie
dokázali navždy zničiť tvoj život temnoty?