9.FEBRUÁR

Každý deň sa znova priprav na príchod tvojho Najvyššieho Pána dušeplnou modlitbou svojho srdca a mieruplnou meditáciou svojho života.

Človek môže byť úplne odovzdaný Bohu a stále byť zodpovedný za svoje pozemské potreby, ale len v súlade s Božím Svetlom. Ak Boh cíti, že potreba je skutočnou potrebou, potom ľahko môže túto potrebu naplniť. Pomyselných potrieb a požiadaviek je nespočetne veľa, ale naša skutočná vnútorná potreba je iba jedna: osvietenie. Ak je osvietenie u niekoho skutočnou potrebou, potom Boh prirodzene túto skutočnú potrebu naplní.

Zaklop na dvere svojho srdca,
aby si uvidel a pocítil Boha.
Zaklop na Dvere Božieho Srdca,
aby si vstúpil do Izby Jeho Srdca
a posadil sa tam
s najväčšou radosťou, láskou a vďačnosťou.