1.Január

Existujú dve mocné sily, ktoré vládnu nášmu svetu. Týmito silami sú noc túžby a svetlo ašpirácie.

Noc túžby je láskou k sile, svetlo ašpirácie je silou lásky. Láska k sile chce zničiť a pohltiť celý svet. Sila lásky chce celý svet nasýtiť a urobiť ho nesmrteľným. Láska k sile je láskou k sebe, sila lásky je láskou k Bohu. Keď vo svojich každodenných činnostiach používame lásku k sile, vedome a úmyselne vynášame do popredia svoj ničivý vitálny hnev. Keď používame vo svojich rozmanitých činnostiach silu lásky, potom nás Boh zo svojej nekonečnej Štedrosti zahrnie svojím najvybranejším požehnaním.

Maj svoje srdce otvorené
Sile lásky
Ak chceš byť
v blízkom spojení s Bohom.