10.Január

Tvoje srdce sa musí naučiť, ako každý deň s oduševním obnoviť krásu tvojho vnútorného bohatstva.

Aby si vstúpil do duchovného života, musíš cítiť nevyhnutnosť vnútorného života. Musíš cítiť, že len ak sa cítiš bezpečný a spokojný vo vnútornom svete, budeš mať istotu a spokojnosť vo vonkajšom svete. Duchovný život ti dá vnútorný mier, radosť a blaženosť v hojnej miere. Ľudia túžia po mene, sláve, pozemskom triumfe, úspechu, pokroku a toľkých iných veciach. Majú svojím spôsobom pravdu. Ale ak chceš vstúpiť do duchovného života, mal by si od tohto okamžiku začať vnútorne plakať po radosti, pokoji mysle a prebudení svojho vnútorného vedomia.

Ak si pripravený
uzavrieť svoju myseľ
keď je to potrebné,
ak si pripravený
odhaliť svoj vitál,
keď je to potrebné,
potom Boh bude úplne pripravený
prijať tvoje srdce,
keď to bude potrebné.