11.Január

Uspokojovanie ega je vždy nevýnosný obchod.

Tvoja samotná prirodzenosť, tvoja samotná duša, tvoja samotná existencia chce spočinúť v Nekonečnosti. Ak človek zotrvá v najvyššom svetle, vo všetko naplňujúcom svetle, potom záleží na svetle, aby sa rozhodlo, či chce hľadajúcemu poskytnúť zvláštnu skúsenosť tým, že mu dá meno a slávu a tak ďalej. Ale ak hľadajúci chce mať zároveň túžbu aj ašpiráciu, svetské meno a slávu, aj skutočnú ašpiráciu pre to Najvyššie, potom nebude ani v duchovnom, ani v obyčajnom materiálnom živote, pretože bude neustále priťahovaný dvomi protichodnými silami.

Bola doba,
keď som chcel meno a slávu.
To bola moja ľudská túžba.
Ale teraz
chcem jedine prejaviť Boha
Jeho vlastným spôsobom.
Skutočne, toto je moja božská ašpirácia.