12.Január

Keď venujeme všetku pozornosť materiálnemu svetu a nevšímame si vnútorný svet, nechávame hladovať dušu v nás. Dušu musíme vyniesť do popredia. Ak si myslíme, že z materiálneho sveta môžeme získať nekonečné bohatstvo, potom sa absolútne mýlime.

Existuje rozdiel medzi duchovným a materiálnym bohatstvom. Keď správne používaš peniaze, môžeš sa z nich určitý čas tešiť, ale postupne zmiznú. Ale ak správne používaš duchovné bohatstvo, ktorým je mier, svetlo a blaženosť, ak ho dáš správnej osobe, potom Najvyšší sám od seba naplní tvoju nádobu, nádobu vo vnútri tvojho srdca. Ak začneš s troškou mieru a použiješ ho božským spôsobom, potom ti Najvyšší určite dá nekonečný mier. Ak začneš správne a božským spôsobom používať vlastnosti mieru, svetla a blaženosti, potom ťa ubezpečujem, že keď budeš rušený alebo rozčuľovaný zlými silami vonkajšieho sveta, Zdroj sám ťa zaplaví väčším mierom, svetlom, blaženosťou a všetkými ostatnými božskými vlastnosťami.

Nie je to nevyhnutné, aby niektorí ľudia zbohatli kým iní zostávajú chudobnými. Nie, úplne to závisí od ich dychtivosti po bohatstve. Takisto tvoje duchovné bohatstvo závisí od tvojej dychtivosti stať sa duchovne bohatým.