13.Január

Aby človek naplnil svoj božský osud, musí si byť vedomý svojej vnútornej skutočnosti a jednoty svojej duše s Najvyšším.

Obyčajné neašpirujúce srdce určite bude trpieť neistotou a pocitom oddelenosti. Toto srdce sa neodváži zjednotiť s inými srdciami, pretože si myslí, že by tým stratilo všetko, čo už má. Ale premenené duchovné srdce cíti, že čím viac sa zjednotí s ostatnými srdciami, tým skôr získa mier, svetlo a blaženosť v nesmiernej miere. Premenené srdce je srdce, ktoré si vytvorilo neoddeliteľnú a večnú jednotu so všetkým okolo seba. Cíti, že v okamžiku, keď sa stane rozľahlým, získa uspokojenie a bude môcť považovať celé stvorenie za svoje vlastné. Namiesto straty cíti, že získa všetko: celé stvorenie a k tomu aj Samotného Stvoriteľa.

Prečo cítiš úzkosť
Zostať sám?
Ak chceš od života
Uspokojenie,
Potom existuje len jeden spôsob,
Ako ho dosiahnuť,
A to vytvorením
Neustálej jednoty
So svetom.
Neexistuje iný spôsob!