14.Január

Vnútorné učenie nás učí, ako milovať ľudstvo a ako slúžiť božskému v ľudstve.

Ako môžeme dosiahnuť pravú lásku k ľudstvu? Aby sme milovali ľudstvo, musíme ísť ku Zdroju. Zdrojom nie je ľudstvo, Zdrojom je Božskosť. Ak skutočne dokážeme ísť ku Zdroju a milovať Božskosť, potom vidíme, že Božskosť nie je čosi oddelené od našej skutočnej existencie. Najprv musíme milovať Boha, ktorý je Božskosťou samotnou. Ak dokážeme milovať Boha, potom pocítime, že naše vnútorné bytie nemôže byť oddelené od Boha. Naša skutočná božská existencia a Boh sú jedným. Potom uvidíme, čím je našou vonkajšou existenciou. Našou vonkajšou existenciou, ktorá je božskou osobnosťou, je celé ľudstvo. Ľudstvo nie je okolo teba alebo mimo teba, je vnútri teba. Ak sa zjednotíš so svojou božskou existenciou, potom uvidíš, že v tebe je celé ľudstvo. Čokoľvek je vnútri teba, je tvoje, čokoľvek je mimo teba, nie je tvoje. Dokážeš naplniť a osvietiť len to, čo je vnútri teba. Takže by si mal cítiť, že ľudstvo je vnútri teba. Potom budeš schopný milovať ľudstvo a slúžiť mu pravdivo a účinne.

Aby si vyriešil každý problém,
Najprv vyrieš svoj vlastný.
Aby si miloval všetky ľudské bytosti,
Miluj najprv Boha.