15.Január

Aby si sa dotkol srdca sveta, odovzdaj svoj život Božej vševidiacej Vôli.

Ak v každom skutku cítime Božiu prítomnosť, potom sa tento skutok automaticky stáva múdrosťou, pretože samotný Boh je múdrosťou. Predtým, ako niečo povieme, potrebujeme schválenie. Smer, ktorým sa budeme uberať, musíme získať zvnútra. Boh nezostane potichu, nebude ľahostajným. Boh sa nám zdá tichý len preto, lebo nejdeme hlboko dovnútra, aby sme počuli Jeho Hlas, Jeho Pokyny. Nie je ako ľahostajná ľudská bytosť, ktorú sa pýtame znovu a znovu bez toho, aby sme dostali odpoveď. Choď hlboko dovnútra. Boh ti okamžite odpovie áno alebo nie.

Existujú dva kroky k premene seba samého:
Neviem,
A
Viem, pretože
Môj Milovaný Najvyšší ma učí
Ako vedieť, čo vedieť
A prečo vedieť.