16.Január

Nedovoľ svojej mysli slobodne konať, pretože bude privádzať alebo nasledovať diabolské myšlienky.

Najlepšie je nepoužívať myseľ k ničomu, pokiaľ nebudeš počuť z vnútorného Zdroja, čo by si mal urobiť alebo povedať. Ak si nútený niečo urobiť, ale neponoril si sa hlboko dovnútra, nerob to. Predtým, ako skutočne vykonáme, čo cítime, že by sme mali vykonať, ponorme sa do svojho vnútra. Keď ide o dôležitú vec, najlepšie je ani nepomyslieť na to, že by sme čokoľvek urobili bez toho, aby sme šli hlboko dovnútra. Toto je múdrosť.

Moja myseľ nevie
Kam kráča.
Moje srdce nevie
Prečo plače.
Môj život nevie
Prečo zlyháva.
Ale ja viem
Čo robím:
Robím to, k čomu som inšpirovaný
Zvnútra.