17.Január

Boh vie, čo je pre teba najlepšie. Nech je to tvojím duševným uvedomením a nielen mentálnym presvedčením.

Keď sa modlíme, cítime, že Boh vypočuje našu modlitbu. Keď meditujeme, cítime, že získame mier, svetlo a blaženosť, čo je absolútne pravdivým a oprávneným nárokom. Ale keď sa modlíme, keď meditujeme, mali by sme cítiť, že našou starosťou je modliť sa a meditovať a starosťou Boha je buď nám dať mier alebo nám nedať nič. Mali by sme dospieť k takej odovzdanosti. My zohráme svoju rolu modlením sa a meditovaním, to je našou úlohou. Božou úlohou je nasýtiť nás so Svojím Svetlom, Mierom a Blaženosťou. Ale On vie, kedy je ten správny okamžik. Takže ak dokážeme meditovať a zároveň počas meditácie nič neočakávať – že ak mier, svetlo a blaženosť do nás vstúpia, v poriadku, a ak nie, potom budeme rovnako spokojní, potom toto bude najlepší druh meditácie. Budeme meditovať, pretože cítime, že je to jediný spôsob, ako sa neoddeliteľne zjednotiť s Bohom.

Ak skutočne miluješ Boha
A potrebuješ jedine Boha,
Potom daj Bohu príležitosť
Aby sa o teba postaral
Vždy Svojím vlastným spôsobom.