18.Január

Keď sa staneme skutočne pokornými, ponúkame viac zo svojich schopností, božskosti a skutočnosti. Len ak sa staneme pokornými, môžeme sa stať tým, čím skutočne sme. Stávame sa užitočnejšími, väčšou pomocou ľudstvu.

Pokoru by sme mali považovať za božský dar a najvyšší dar. Je to niečo, čo by sme mali ponúknuť ľudstvu. Mali by sme cítiť, že pokora je naším pocitom zasvätenej jednoty s ľudstvom. Ak berieme pokoru v najvyššom a najčistejšom slova zmysle, potom sa môžeme stať skutočne pokornými. V pokore nejde o to dotýkať sa nôh niekoho, nie. Je to niečo, s čím by sme sa mali podeliť so zvyškom sveta. Je to Boží život v nás. Čím vyššie ideme, tým väčší je náš sľub Najvyššiemu v ľudstve. Čím viac svetla prijmeme silou svojej pokory, tým viac by sme mali ponúknuť ľudstvu.

Každý deň
Musíš cvičiť pokoru
A vzopínať svoje pyšné ruky
V modlitbách stúpajúcich do Nebies.