19.Január

Kde je tvoja obeť, tam bude takisto tvoja blaženosť.

Sú dva druhy obete: pozemská obeť a Nebeská obeť, materiálna obeť a duchovná obeť. Materiálnu obeť všetci veľmi dobre poznáme: dáme peniaze alebo materiálne veci druhým. Ale duchovná obeť je niečím iným. V duchovnej obeti dávame mier, blaženosť, vnútornú silu a ostatné božské vlastnosti. Duchovná obeť je nepochybne ďaleko významnejšia ako materiálna obeť. Materiálna obeť nevyžaduje veľa sústredenia. Ak sa ti nepáči niečo, čo máš, ako napríklad kus nábytku, potom ho môžeš niekomu dať. Ale ak chceš niekomu ponúknuť mier, potom sa musíš modliť a meditovať po dlhý čas, aby si dokázal tento mier získať zvnútra.

Ako môže človek získať najväčšiu radosť?
Nie vlastnením, ale obetovaním.