21.Január

Čo znamená duchovná dokonalosť? Je to neustála schopnosť žiť v Bohu a prejavovať ho v každom svojom čine.

Jediný spôsob, ako môžeš ukázať existenciu Boha človeku, ktorý neverí, že Boh existuje, je prostredníctvom tvojho vlastného osobného vnútorného mieru, vnútorného svetla a vnútornej radosti. Môžeš ukázať Najvyššieho v ktoromkoľvek z nekonečných aspektov alebo nekonečných spôsobov, ktorými sa On prejavuje. Keďže Najvyšší je nekonečnou radosťou, mierom, svetlom, blaženosťou a silou, môžeš Ho prejaviť už tým, že stelesníš tieto vlastnosti v sebe. Samotný tvoj vzhľad, samotná tvoja prítomnosť, keď stojíš pred takým človekom, mu môže dať pocítiť prítomnosť Boha v tebe.

Vidieť Tvár lásky Znamená cítiť Srdce mieru.